Meino (1969) is een gediplomeerd natuurgids die vanaf zijn jeugd met beide voeten stevig in de natuurgronden staat. Als manneke sprinkhanen vangen, puur op geluid. Kleine watersalamanders, visjes, torretjes of kikkers vangen. Daarna kwamen de vogels. Met een ervaren vogelaar als buurman en een oude verrekijker van pake, op pad. Ameland was met name een goede leerschool.

Door zijn passie voor vogels kwam hij in aanraking met verschillende natuurorganisaties: Bestuurslid jeugdeducatie bij de plaatselijke Vogelwacht, Vogelteller
en veldleraar voor SOVON, Vogelringgroep Bergummermeer, insecten inventarisaties voor It Fryske Gea, IVN Leeuwarden organisatie vogelexcursies, veldleraar IVN natuurgidsenopleiding, blogger voor Vogelbescherming Nederland (beleef de lente-zeearendteam), excursies verzorgen voor Stichting Elzengea, Nature’s Gift en FlevoBirdwatching.

Na de tweejarige IVN natuurgidsenopleiding bleef het niet meer alleen bij vogels en kwamen daar libellen, vlinders, slangen, insecten, plantjes bij. Kortom de flora en fauna in zijn algemeen. Vrijwel niets ontgaat hem en overal zit een verhaal achter. Bijzondere verhalen waarbij je je afvraagt ‘hoe heeft de natuur het zo bedacht.’

Sinds oktober 2021 is Meino voor zichzelf begonnen waarbij zijn brede kennis en ervaringen goed worden benut. Je kunt hem aantreffen in het veld als ecologisch adviseur, tijdens het geven van natuurexcursies en/of het geven van natuureducatie.